Általános Szerződési Feltételek

A szerződés létrejötte, tárgya
A szerződés kizárólag belföldi természetes, vagy jogi személy és a NUMISFRED Kft. között jöhet létre.

A megrendelés egy ajánlat a szerződés megkötésére, a szerződés akkor jön létre, ha vevő a vételárat átutalta és a rendelt termék postára adása megtörtént. Személyes átvétel esetén a termék átvételekor, kifizetésekor.
A szerződés tárgya az eremuzlet.hu weboldal internetes áruházában található valamennyi termék.
A termékek tulajdonságai, jellemzői a hozzájuk tartozó leírásból ismerhetők meg. A NUMISFRED Kft. szabadság vagy egyéb tartós távollét esetében nem tudja fogadni az ajánlatokat, szerződést nem köt. Az ilyen eseményről minden esetben a Nyitólapon tájékoztatja a vásárlókat!

A vételár, fizetési feltételek
A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

A vételár kiegyenlítése az oldalon kiválasztott módon – személyes átvétel esetén készpénzzel ;postázás esetén előre utalással, – történik. A vevő vállalja hogy a postai úton történő lebonyolítás esetén a termék teljes ellenértékét (ár és postaköltség) a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül átutalja a NUMISFRED Kft. számlájára. Az átutalás elmaradása esetén a NUMISFRED Kft. eláll a teljesítéstől és a termék visszakerül az eladandó termékek közé.
A vevő a megrendelésével vállalja, hogy a megrendelt terméket átveszi és a vételárat az előírt fizetési határidőben és módon maradéktalanul kifizeti.

Személyes átvétel választása esetén a vevőnek két hét áll rendelkezésére, hogy a terméket a NUMISFRED Kft. üzletében (1055 Bp., Szent István krt. 15. ) átvegye nyitvatartási időben (Hétfőtől Csütörtökig 10-18 óra között).
Ha technikai hiba miatt téves ár vagy leírás jelenik meg az áruházban, a termék elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) felvesszük a kapcsolatot a vevővel. A NUMISFRED Kft. fenntartja magának az árváltoztatás jogát, de ez esetben a vevő a megrendelése ellenére sem kötelezhető a termék átvételére.

A szállítási feltételek, határidők
A megrendelt termék szállítása kizárólag belföldre történik.

A megrendelt termék szállítása postai úton, a megrendelésben megadott címre történik ajánlott küldeményként. Minden terméket biztonságosan csomagolva, bélelt borítékban küldünk el. A termékek kb. 3-7 munkanap alatt kerülnek kiszállításra, a posta terheltségétől és a távolságtól függően. A vevő megrendelheti a terméket értékbiztosítással is! A  NUMISFRED Kft. nem vállal anyagi felelősséget a postán rendelt termékek esetében, ha az a Magyar Posta hibájából veszik el, vagy károsodik. A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vevőt terhelik.

Garancia
A NUMISFRED Kft. garantálja minden darab valódiságát. Ez alól esetlegesen az olyan darabok képezhetnek kivételt, ahol a termékleírásban szerepel, hogy másolatról van szó. A webáruházban található fotók minden esetben az eladásra kínált darabról készülnek!

A vásárlástól való elállás joga
A megrendelt termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül a vevőnek joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Ebben az esetben az eladó az áruért kifizetett vételárat visszatéríti Önnek legkésőbb az elállást, illetve az árucikk visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vevő az elállási jogát nem gyakorolhatja, ha az árú megrongálódott, vagy hiányos.

Eladót is megilleti indokolás nélkül az elállás joga, ez esetben az esetlegesen átutalt vételár visszatérítéséről a társaság gondoskodik.

Az adatvédelem
A NUMISFRED Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor az ahhoz szükséges (szállítási) vállalkozónak. Az  Adatok kezelése megfelel az  Adatvédelmi Törvény (1992. évi LXIII. tv.) rendelkezéseinek.

 Jogszabályok
Az eremuzlet.hu oldalon található tartalom és képanyag a NUMISFRED Kft tulajdonát képezi, felhasználásuk csak a cég engedélyével történhet!

Az interneten – kattintással vagy elektronikus levelezés útján – ráutaló magatartással a szerződéskötés megvalósul. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az eladó nem iktatja. A felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
Vitás kérdésekben a szerződő felek alávetik magukat összeghatártól függően a Pesti Kerületi Központi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A bíróság a magyar jog szerint jár el.

Cégnév: NUMISFRED Használtcikk Kereskedelmi Kft.
Webcím: www.eremuzlet.hu
Adószám: 22698188-2-41
Cégjegyzékszám:
01-09-939490
Cím: 1137 Budapest Szent István krt. 24.
Cégtulajdonos: dr. Lányi Alfréd Zoltán